--: องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน :--  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน วันที่  2ม.ค. - สิ้นเดือน ก.พ. ของทุกปี      ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายใน วันที่  2ม.ค. - 30เม.ย. ของทุกปี          ภาษีป้าย ชำระภายในวันที่  2ม.ค. - 31มี.ค. ของทุกปี


คุณภาพการบริการของ อบต.มาบตะโกเอน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.167.23.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,097,307



    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้แผนยุทธศาสรต์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
       องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2560-2563)และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศสัดส่วนประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
       องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น  บูรณาการแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จึงได้ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อทราบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น บูรณาการแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ได้ดำเนินโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น บูรณาการแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน รับฟังปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน ของประชาชนในระดับหมู่บ้าน การบูรณากา
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ขององค์การ... 
     
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต.บ้านนา เรื่อง มติ ครม.ขยายเวลาและวงเงินการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด... 
     
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญประจำปี 2559 สมัยที... 
     
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ปรับภูมิทัศน์หนองบะยาว เพื่อปลูกต้นไม้และ... 
     
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2558 ในเขต อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา... 
     
ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559... 
     
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้อที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี๒๕๕๘... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หินคลุกดิน) บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9
   ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หินคลุกดิน) บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6 (สายสามแยกหลังวัด)
   ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หินคลุกดิน) บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6 (สายเรียบอ่างดงดินแดง)
   ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ 4 (สายบุยายแลบ - ดงดินแดง)
   ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 7
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาน้ำสุกสระหนองพะยอม บ้านละกอ หมู่ที่ 4
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านละกอ หมู่ที่ 4
ข่าวย้อนหลัง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  

 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ตุลาคม 2559
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 1 ตุลาคม 2559


 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน
หมู่ที่ 8 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
Tel : 044-756694  Fax : 044-756694
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.