--: องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน :--  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน วันที่  2ม.ค. - สิ้นเดือน ก.พ. ของทุกปี      ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายใน วันที่  2ม.ค. - 30เม.ย. ของทุกปี          ภาษีป้าย ชำระภายในวันที่  2ม.ค. - 31มี.ค. ของทุกปี


คุณภาพการบริการของ อบต.มาบตะโกเอน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.165.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,467,170    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
       องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม2559-เดือนมีนาคม 2560) เสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศใ้ห้ประชาชนทราบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 
       องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  ต่อไป
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน 
       องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน เสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560... 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์... 
     
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตูม หมู่ 8... 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ร่วมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น... 
     
รูปกิจกรรม : คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี แสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจ... 
     
ประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต หยุดการคอร์รัปชั่น... 
     
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวก... 
     
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น... 
     
อบต.บ้านนา ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2560... 
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ไตรมาศที่ 1)... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายรอบลำตลาด บ้านตำแย หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
   ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าไร่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 (จุดล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโค หมู่ที่ 1 (สายทางจากวัดหนองโค - ทางโค้ง)
   ประกาศราคากลาง ปปช.7 ตู้สาขาโทรศัพท์
ข่าวย้อนหลัง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  

 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 กันยายน 2560


 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน
หมู่ที่ 8 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
Tel : 044-756694  Fax : 044-756694
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.