--: องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน :--  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน วันที่  2ม.ค. - สิ้นเดือน ก.พ. ของทุกปี      ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายใน วันที่  2ม.ค. - 30เม.ย. ของทุกปี          ภาษีป้าย ชำระภายในวันที่  2ม.ค. - 31มี.ค. ของทุกปี


คุณภาพการบริการของ อบต.มาบตะโกเอน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.145.101.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,376,293    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
       องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม2559-เดือนมีนาคม 2560) เสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศใ้ห้ประชาชนทราบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 
       องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  ต่อไป
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน 
       องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน เสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2... 
     
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านปร... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี... 
     
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560... 
     
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำ... 
     
กิจกรรมจัดส่งขบวนแห่เข้าร่วมงานนมัสการหลวงพ่อชำนิ... 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการออกรับแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕)รอบปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕... 
     
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาสุขภาพช่องปากของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม ประจำปี 2560... 
     
โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษา เข้าใจเอดส์ เข้าใจกัน ประจำปี 2559... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หินคลุกดิน) บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 9
   ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หินคลุกดิน) บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6 (สายสามแยกหลังวัด)
   ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หินคลุกดิน) บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6 (สายเรียบอ่างดงดินแดง)
   ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ 4 (สายบุยายแลบ - ดงดินแดง)
   ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 7
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเอื้ออารี หมู่ที่ 8 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
   ประกาศโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านสี่แยก หมู่ที่ 9(สาบเลียบลำห้วยคลองอีสานเขียวบ้านสี่แยก) ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.น
   ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านจาน หมู่ที่ 13 (จากถนน
   ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำใส ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทะยุง หมู่ที่ 11
   ประกาศโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านตะโก หมู่ที่ ๑(สายบ้านตะโก ซอย ๑ เริ่มจากสามแยกหลังวัดตะโกถึงแยกวัดตะโก ซอย๕) ตำบลตะ
ข่าวย้อนหลัง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  

 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560


 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะโกเอน
หมู่ที่ 8 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
Tel : 044-756694  Fax : 044-756694
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.